کابینت آشپزخانه انزو

تولید و نصب کابینت آشپزخانه انزو

کابینت انزو در واقع نامی است که بر روی تمام محصولاتی که در ایران مانند طرح های شرکت Zentique  (واقع در ایتالیا) تولیدمی شوند, گذاشته اند. در واقع این اسم از روی این شرکت برداشته شده است درحالیکه هیچ یک از محصولات این شرکت وارد ایران نمیشوند و صرفا با داشتن تشابه شکل کابینت ها آن را انزو می نامند. شرکت کارابینت با جدیدترین و البته خاص ترین طرح های کابینت آشپزخانه انزو خدمات ارائه میکند . دیزاین آشپزخانه ، طراحی و تولید و نصب کابینت انزو را با کارابینت بسپارید

کارشناس کارابینت 

09123639117