24
جولای

جناب آقای مستوفی

کارشناس اتون خیلی خوش برخورد و کار بلدن . پیشنهاد های خیلی خوبی برای کابینت اشپزخانه و کمد دیواری خونه امون دادن که به فکر خودمون نرسیده بود. ممنونم از شما