اندازه گیری فضا و براورد اولیه

در این مرحله با دیدن انیمیشن اموزشی میتوانید به راحتی نقشه آشپزخانه خود را به همراه عکس فضای مورد نظر برای براورد اولیه قیمت در اختیار کارشناسان مجموعه قرار دهید