ساخت و نصب طبق طرح نهایی

15 روز کاری پس از تایید نهایی طرح کابینت آشپزخانه شما در محل نصب شده و اماده تحویل به شما مشتری گرامی می باشد